Chương trình học tiếng anh thiếu nhi.

Anh văn Thiếu nhi từ 6 đến 11

Anh văn Thiếu nhi từ 6 đến 11

Cấp độ 1 đến 10

Có tổng cộng 10 cấp độ đối với Chương trình ILA Super Juniors, từ Vỡ Lòng cho đến Cao Trung cấp. Tất cả các cấp độ đều theo phương pháp giảng dạy giao tiếp tương tác và đồng thời hỗ trợ học viên tham gia các kỳ thi chứng chỉ Cambridge.

Xem thêm

Kế hoạch học tập

Sử dụng công cụ lập kế hoạch học tập trực tuyến của chúng tôi để theo dõi quá trình học tiếng Anh của con bạn. Kế hoạch chi tiết cá nhân này sẽ cho bạn biết các khoảng thời gian học và thời điểm thích hợp để các em có thể tham gia các kỳ thi chứng chỉ quốc tế.

Biểu đồ

Chương trình Super Juniors được khai giảng liên tục

Thời gian học ước tính của một khóa [tính theo giờ và số tuần]

Kết quả học tập của mỗi cấp độ được thể hiện qua các kỳ thi chứng chỉ quốc tế

Video thực tế của sinh viên ILA thể hiện khả năng tiếng Anh của mình ở mỗi cấp độ của chương trình.

Vỡ lòngmore
section

296 Hours

18.4 Months

CEFR A1-
Cambridge exams Starters
Sơ cấpmore
section

296 Hours

18.4 Months

CEFR A1
Cambridge exams Movers
Sơ Trung cấpmore
section

296 Hours

18.4 Months

CEFR A2
Cambridge exams Flyers
KET
Trung cấpmore
section

296 Hours

18.4 Months

CEFR B1
Cambridge exams PET
Cao Trung cấpmore
section

296 Hours

18.4 Months

CEFR B2
Cambridge exams FCE
Cấp độ

Khóa học

International Level Standard(cefr)

Cambridge exams

Vỡ lòng (Levels 1 - 2)

296 Hours

18.4 Months

A1-

Starters

Sơ cấp (Levels 3 - 4)

296 Hours

18.4 Months

A1

Movers

Sơ Trung cấp (Levels 5 - 6)

296 Hours

18.4 Months

A2

Flyers
KET

Trung cấp (Levels 7 - 8)

296 Hours

18.4 Months

B1

PET

B2

FCE