Học tiếng anh thiếu nhi: Cao Trung cấp

Cao Trung cấp

Cao Trung cấp

Cao Trung cấpmore
section

296 Hours

18.4 Months

CEFR B2
Cambridge exams FCE
Cấp độ

Khóa học

International Level Standard(cefr)

Cambridge exams

Vỡ lòng (Levels 1 - 2)

296 Hours

18.4 Months

A1-

Starters

Sơ cấp (Levels 3 - 4)

296 Hours

18.4 Months

A1

Movers

Sơ Trung cấp (Levels 5 - 6)

296 Hours

18.4 Months

A2

Flyers
KET

Trung cấp (Levels 7 - 8)

296 Hours

18.4 Months

B1

PET

B2

FCE

296 Giờ

18.4 Tháng

Lịch học

Với bốn cấp độ cao trung cấp hoàn chỉnh này sẽ giúp kiến thức Anh ngữ của học viên hoàn thiện hơn về ngữ pháp và học viên có thể bày tỏ ý tưởng của mình một cách súc tích  và chính xác bằng tiếng Anh. Đến lúc này thì khả năng phát triển của học viên đã có thể sử dụng ngôn ngữ như người bản xứ. Sau khóa cuối, học viên được khuyến khích tham dự kỳ thi chứng chỉ quốc tế FCE.

Tham quan chương trình học Super Juniors

Tất cả các phòng học tại ILA đều được thiết kế an toàn nhằm mang lại cho học viên một môi trường học tập tốt nhất. Giáo viên ILA áp dụng phương pháp tập trung vào việc khuyến khích học viên nói, tận dụng tối đa các hoạt động học tập qua âm thanh và sự vui nhộn.