Học tiếng anh thiếu nhi: Sơ Trung cấp

Sơ Trung cấp

Sơ Trung cấp

Sơ Trung cấpmore
section

296 Hours

18.4 Months

CEFR A2
Cambridge exams Flyers
KET
Cấp độ

Khóa học

International Level Standard(cefr)

Cambridge exams

Vỡ lòng (Levels 1 - 2)

296 Hours

18.4 Months

A1-

Starters

Sơ cấp (Levels 3 - 4)

296 Hours

18.4 Months

A1

Movers

Sơ Trung cấp (Levels 5 - 6)

296 Hours

18.4 Months

A2

Flyers
KET

Trung cấp (Levels 7 - 8)

296 Hours

18.4 Months

B1

PET

B2

FCE

296 Giờ

18.4 Tháng

Lịch học

Với năm khóa sơ trung cấp, học viên sẽ phát triển ngữ pháp, giúp học viên đạt được độ chính xác và mức độ sử dụng để bày tỏ ý kiến. Sau hai khóa học ở cấp độ này, học viên có thể tham gia kỳ thi Flyers và sau khi hoàn thành 2 khóa cuối cùng, học viên có thể sẵn sàng tham dự kỳ thi KET.

Tham quan chương trình học Super Juniors

Tất cả các phòng học tại ILA đều được thiết kế an toàn nhằm mang lại cho học viên một môi trường học tập tốt nhất. Giáo viên ILA áp dụng phương pháp tập trung vào việc khuyến khích học viên nói, tận dụng tối đa các hoạt động học tập qua âm thanh và sự vui nhộn.