Học tiếng anh thiếu nhi: Trung cấp

Trung cấp

Trung cấp

Trung cấpmore
section

296 Hours

18.4 Months

CEFR B1
Cambridge exams PET
Cấp độ

Khóa học

International Level Standard(cefr)

Cambridge exams

Vỡ lòng (Levels 1 - 2)

296 Hours

18.4 Months

A1-

Starters

Sơ cấp (Levels 3 - 4)

296 Hours

18.4 Months

A1

Movers

Sơ Trung cấp (Levels 5 - 6)

296 Hours

18.4 Months

A2

Flyers
KET

Trung cấp (Levels 7 - 8)

296 Hours

18.4 Months

B1

PET

B2

FCE

296 Giờ

18.4 Tháng

Lịch học

Với bốn khóa trung cấp sẽ giúp mở rộng vốn từ vựng và trình độ ngữ pháp của học viên đồng thời phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ phức tạp một cách phản xạ tự nhiên. Sau khóa cuối, học viên được khuyến khích tham dự kỳ thi chứng chỉ quốc tế PET.

Tham quan chương trình học Super Juniors

Tất cả các phòng học tại ILA đều được thiết kế an toàn nhằm mang lại cho học viên một môi trường học tập tốt nhất. Giáo viên ILA áp dụng phương pháp tập trung vào việc khuyến khích học viên nói, tận dụng tối đa các hoạt động học tập qua âm thanh và sự vui nhộn.