Học tiếng anh thiếu nhi: Vỡ lòng

Vỡ lòng

Vỡ lòng

Vỡ lòngmore
section

296 Hours

18.4 Months

CEFR A1-
Cambridge exams Starters
Cấp độ

Khóa học

International Level Standard(cefr)

Cambridge exams

Vỡ lòng (Levels 1 - 2)

296 Hours

18.4 Months

A1-

Starters

Sơ cấp (Levels 3 - 4)

296 Hours

18.4 Months

A1

Movers

Sơ Trung cấp (Levels 5 - 6)

296 Hours

18.4 Months

A2

Flyers
KET

Trung cấp (Levels 7 - 8)

296 Hours

18.4 Months

B1

PET

B2

FCE

296 Giờ

18.4 Tháng

Lịch học

Với ba khóa vỡ lòng, học viên sẽ có thể nói tiếng Anh một cách tự tin. Và sau khi kết thúc khóa học cuối trong cấp độ này, học viên sẽ được khuyến khích tham dự kỳ thi Starters - chứng chỉ quốc tế của Cambridge English.

Tham quan chương trình học Super Juniors

Tất cả các phòng học tại ILA đều được thiết kế an toàn nhằm mang lại cho học viên một môi trường học tập tốt nhất. Giáo viên ILA áp dụng phương pháp tập trung vào việc khuyến khích học viên nói, tận dụng tối đa các hoạt động học tập qua âm thanh và sự vui nhộn.