Tiếng Anh lớp 1

Chương trình tiếng Anh trẻ em lớp 1 Super Juniors sẽ giúp học viên tự tin giao tiếp với vốn từ vựng ngày càng mở rộng. Các giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm sẽ khơi gợi đam mê học ngoại ngữ ở trẻ bằng phương pháp học tương tác vừa học vừa chơi nhằm tạo nên một bầu không khí học tập hấp dẫn và sôi nổi trong suốt khóa học tiếng Anh trẻ em lớp 1. Đến với khóa học này các em sẽ thêm tự tin và học tốt môn tiếng Anh tại các trường chính quy.

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng Anh trẻ em lớp 1 Tiếng Anh trẻ em lớp 2
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp mầm đến lớp 1 Tiếng Anh lớp 6 đến lớp 12

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 tuổi

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 5) theo chương trình học ILA

6 tuổi

Sơ cấp (Cấp độ 3 - 4) theo chương trình học ILA

7 Tuổi

8 Tuổi

Sơ trung cấp (Cấp độ 5 - 6) theo chương trình học ILA

9 Tuổi

10 Tuổi

Trung cấp (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

Cao trung cấp (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 Tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

11 tuổi
17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không