Tiếng Anh lớp 2

Đến với chương trình tiếng Anh trẻ em lớp 2 Super Juniors, học viên sẽ được chú trọng về cách phát âm chuẩn khi được học cùng các giáo viên bản ngữ với bằng cấp giảng dạy quốc tế. Mỗi giờ lên lớp tại ILA sẽ là những giờ học thú vị khi các em được học ngôn ngữ thông qua những bài hát từ các bộ phim hoạt hình nổi tiếng, được đóng vai các nhân vật trong phim để giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên nhất. Đến với khóa học tiếng Anh trẻ em lớp 2, các em sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy tối đa khả năng Anh ngữ của mình ngay từ bậc tiểu học.

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng Anh trẻ em lớp 1 Tiếng Anh trẻ em lớp 3
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp mầm đến lớp 1 Tiếng Anh lớp 6 đến lớp 12.

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 tuổi

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 5) theo chương trình học ILA

6 tuổi

Sơ cấp (Cấp độ 3 - 4) theo chương trình học ILA

7 Tuổi

8 Tuổi

Sơ trung cấp (Cấp độ 5 - 6) theo chương trình học ILA

9 Tuổi

10 Tuổi

Trung cấp (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

Cao trung cấp (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 Tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

11 tuổi
17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không