Tiếng Anh lớp 3

Chương trình tiếng Anh trẻ em lớp 3 Super Juniors sẽ giúp học viên phát triển hơn về câu từ và ứng dụng những điều đã học vào quá trình giao tiếp thông qua các tình huống thực tiễn. Giáo viên bản ngữ đầy nhiệt huyết tại ILA sẽ tạo ra một bầu không khí học tập thật sôi động và thú vị kết hợp cùng các phương pháp vừa học vừa chơi giúp các em cảm thấy hứng thú hơn với mỗi giờ học. Đến với khóa học tiếng Anh trẻ em lớp 3, bé không chỉ giao tiếp tiếng Anh tự tin mà còn phát triển toàn diện các thế mạnh của bản thân.

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng Anh trẻ em lớp 2 Tiếng Anh trẻ em lớp 4
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp mầm đến lớp 1 Tiếng Anh lớp 6 đến lớp 12.

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 tuổi

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 5) theo chương trình học ILA

6 tuổi

Sơ cấp (Cấp độ 3 - 4) theo chương trình học ILA

7 Tuổi

8 Tuổi

Sơ trung cấp (Cấp độ 5 - 6) theo chương trình học ILA

9 Tuổi

10 Tuổi

Trung cấp (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

Cao trung cấp (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 Tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

11 tuổi
17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không