Tiếng Anh lớp 4

Đến với khóa học tiếng Anh trẻ em lớp 4 Super Juniors, các em sẽ được học ngoại ngữ trong môi trường chuẩn, phương pháp tương tác linh hoạt với 100% giáo viên bản xứ. Bên cạnh việc phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp ở cấp độ này cũng được chú trọng để các em có thể phát triển câu và nói một cách chuẩn xác. Ngoài ra, chương trình tiếng Anh trẻ em lớp 4 tại ILA tạo điều kiện để các em có thể phát triển 2 kĩ năng quan trọng là Nghe và Nói nhằm giúp các em giao tiếp tiếng Anh một cách tự tin nhất ngay khi ở cấp bậc tiểu học.

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng Anh trẻ em lớp 3 Tiếng Anh trẻ em lớp 5
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp mầm đến lớp 1 Tiếng Anh lớp 6 đến lớp 12.

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 tuổi

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 5) theo chương trình học ILA

6 tuổi

Sơ cấp (Cấp độ 3 - 4) theo chương trình học ILA

7 Tuổi

8 Tuổi

Sơ trung cấp (Cấp độ 5 - 6) theo chương trình học ILA

9 Tuổi

10 Tuổi

Trung cấp (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

Cao trung cấp (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 Tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

11 tuổi
17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không