Tiếng Anh lớp 5

Tham gia vào khóa học tiếng Anh trẻ em lớp 5 Super Juniors, học viên sẽ được trau dồi từ vựng phù hợp với cấp độ và học với giáo trình được thiết kế riêng bởi giáo viên bản ngữ nhằm giúp các em nắm bắt và vận dụng các cấu trúc ngữ pháp cũng như giao tiếp tiếng Anh một cách tự tin nhất. Chương trình học tại ILA sẽ giúp các em trang bị thật tốt kiến thức cũng như các kĩ năng Anh ngữ để có thể tham gia vào các cuộc thi tầm cỡ quốc gia và những kỳ thi chứng chỉ quốc tế phù hợp với độ tuổi. Chương trình tiếng Anh trẻ em lớp 5 còn tạo tiền đề vững chắc để các em chuyển giao từ cấp bậc tiểu học lên trung học.

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng Anh trẻ em lớp 4 Tiếng Anh trẻ em lớp 6
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp mầm đến lớp 1 Tiếng Anh lớp 6 đến lớp 12.

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 tuổi

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 5) theo chương trình học ILA

6 tuổi

Sơ cấp (Cấp độ 3 - 4) theo chương trình học ILA

7 Tuổi

8 Tuổi

Sơ trung cấp (Cấp độ 5 - 6) theo chương trình học ILA

9 Tuổi

10 Tuổi

Trung cấp (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

Cao trung cấp (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 Tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

11 tuổi
17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không