Tiếng Anh lớp 6

Chương trình tiếng Anh trẻ em lớp 6 Super Juniors sẽ giúp các em không ngừng mở rộng vốn từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh trong một môi trường học năng động và mang tính tương tác cao tại ILA. Đặc biệt, kinh nghiệm giảng dạy của các giáo viên bản xứ sẽ khơi gợi niềm đam mê học ngoại ngữ trong mỗi học viên, giúp các em chủ động và giao tiếp tự tin hơn. Đến với chương trình tiếng Anh trẻ em lớp 6 tại ILA, các em sẽ có lợi thế hơn rất nhiều khi được học trong môi trường Anh ngữ chuẩn quốc tế, từ đó thành tích học tập tiếng Anh tại trường chính quy cũng sẽ thật sự nổi bật.

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng anh cho Trẻ Lớp 2 đến Lớp 6
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp mầm đến lớp 1 Tiếng Anh lớp 6 đến lớp 12.

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 tuổi

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 5) theo chương trình học ILA

6 tuổi

Sơ cấp (Cấp độ 3 - 4) theo chương trình học ILA

7 Tuổi

8 Tuổi

Sơ trung cấp (Cấp độ 5 - 6) theo chương trình học ILA

9 Tuổi

10 Tuổi

Trung cấp (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

Cao trung cấp (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 Tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

11 tuổi
17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không